Selasa, 19 Oktober 2010

Musawah bahas kesaksamaan wanita

ARKIB : 24/02/2009


Sidang pleno selepas pelancaran Musawah oleh Prof.Yakin Erturk selaku wakil khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Keganasan Terhadap Wanita.


Isu mengenai hak wanita diperdebatkan secara meluas di seluruh dunia lebih-lebih lagi dalam era globalisasi ini apabila kesaksamaan hak kaum hawa diangkat sama pentingnya dengan hak asasi manusia.

Di kebanyakan negara membangun termasuk Malaysia, berlaku perubahan positif yang memperkasakan peranan wanita. Dan, kaum lelaki turut mengiktiraf kedudukan mereka di peringkat atasan tidak ketinggalan dalam lapangan politik.

Namun, pada masa sama masih terdapat halangan dan kelemahan apabila menyentuh bab status, kedudukan serta hak seorang wanita Islam yang secara realitinya kini merupakan pencari nafkah dan pelindung keluarga.

Pelapor Khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai Keganasan Terhadap Wanita, Prof. Yakin Erturk berkata, budaya dan agama tidak seharusnya disalah guna demi 'menghalalkan' penindasan terhadap wanita Islam.

Katanya, kesaksamaan dalam keluarga boleh dicapai menerusi rangka kerja yang konsisten dengan ajaran Islam, prinsip hak asasi manusia universal, jaminan hak asasi dan realiti kehidupan yang dijalani golongan lelaki serta wanita moden.

"Undang-undang dan amalan Islam harus mencerminkan keadilan iaitu objektif Syariah yang tidak boleh dinafikan.

"Ia perlu mendukung kesaksamaan yang merupakan bahagian paling penting dalam pemahaman keadilan masa kini.

"Perubahan boleh dilakukan mengikut realiti kehidupan yang berubah dari masa ke semasa, tempat dan tanggapan kontemporari keadilan,'' jelas beliau.

Sementara itu, Pengarah Projek Musawah, Zainah Anwar menjelaskan, tanggapan mengenai wanita Islam sering ditindas, diskriminasi, dikunci mulut dan menjadi mangsa sama ada di dalam atau luar negara Islam perlu diperbetulkan menerusi usahasama berterusan.

Bagaimanapun sebagai aktivis, pihaknya sering berdepan halangan dan harus berani meluahkan pendapatan berlandaskan kebenaran bagi memperjuangkan kesaksamaan hak bagi wanita Islam tanpa mengira latar belakang etnik.

Jelas beliau, Musawah menyedari sistem kompleks sesebuah keluarga Islam dan kepelbagaian pengalaman masing-masing, namun hanya kesaksamaan dapat menjamin keadilan untuk semua pihak.

Justeru, amat penting semua pihak termasuk kerajaan, pemimpin politik dan agama serta institusi antarabangsa bekerjasama demi mencapai kesaksamaan, tiada diskriminasi, keadilan dan kehormatan sebagai asas perhubungan sesama insan.

Juga, hubungan perkahwinan dan kekeluargaan berasaskan prinsip kesaksamaan serta keadilan. Oleh itu, sejak berdekad lamanya aktivis wanita Islam dari segenap pelosok dunia termasuk komuniti minoriti bergabung tenaga bagi mendesak reformasi undang-undang bagi mengiktiraf kesaksamaan hak lelaki dan wanita.

Mendapat tentanga

"Perubahan (undang-undang) memang perkara yang sukar malah kami mendapat tentangan daripada pelbagai pihak mempergunakan agama serta undang-undang patriarki bagi mencapai objektif mereka,'' ujarnya.

Persidangan Global Musawah Mengenai Tuntutan Kesaksamaan dan Keadilan dalam Keluarga Islam (Musawah atau kesaksamaan dalam Bahasa Arab) bermula 13 hingga 17 Februari lalu.

Dilancarkan oleh Penasihat Perdana Menteri, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil pada Sabtu lalu, Musawah dihadiri lebih 250 peserta termasuk aktivis, sarjana, penggubal polisi, ahli Parlimen, usahawan dan golongan profesional dari 47 buah negara.

Selain Zainah, Jawatankuasa Perancang Musawah terdiri daripada Rabea Naciri dari Morocco, Asma'u Joda (Nigeria); Zainah Anwar, Prof. Yakin Ertürk, Ziba Mir-Hosseini (Iran/United Kingdom) dan Kamala Chandrakirana (Indonesia).

Diadakan buat julung kalinya di Kuala Lumpur, Musawah bertujuan mengumpulkan para sarjana dan aktivis dalam rangka kerja holistik bagi memperjuangkan kesaksamaan wanita Islam dari segi perundangan, keluarga dan komuniti.

Musawah dibina selepas berdekad usaha memperbaharui undang-undang keluarga Islam yang didakwa mendiskriminasi wanita dan menentang pindaan regresif atas desakan kumpulan konservatif dalam masyarakat.

Objektif persidangan global selama lima hari itu adalah:

- Memperkasakan wanita dan suara menuntut kesaksamaan dan keadilan dalam keluarga di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa.

- Membangunkan analisis dan strategi yang menyatukan biasiswa serta pengalaman berhubung jurisprudens Islam, prinsip hak asasi manusia, jaminan hak asasi dan realiti keluarga hari ini.

- Menyediakan para penyokong dengan bantuan fizikal dan sumber termasuk rangka kerja tindakan.

- Mengangkat kejelasan inisiatif menyokong kesaksamaan dan keadilan dalam keluarga Islam.

Jelas Zainah, persepsi konservatif segelintir pihak juga mengekang kebebasan wanita Islam sebagai isteri dan anak serta memberikan undang-undang juga polisi yang memasungkan golongan berkenaan sebagai masyarakat dan Muslim kelas kedua.

Dalam pada itu, Pengarah Eksekutif Majlis Wanita Islam Kanada (CCMW), Alia Hogben berkata, sekitar 2003, sebuah organisasi digelar Islamic Institute of Civil Justice (Institut Keadilan Sivil Islam) ditubuhkan di Ontario sebagai badan penimbang tara bagi komuniti Islam.

Ia ditubuhkan untuk menggunakan prinsip undang-undang Islam untuk mengendalikan hal keluarga dan pewarisan harta untuk kegunaan umat Islam berbanding mahkamah sekular untuk menyelesaikan masalah.

Menurut beliau, CCMW membantah perlaksanaannya kerana ia dilihat tidak menganggap wanita setaraf dengan lelaki oleh itu tidak mampu berlaku adil dalam isu berkaitan penceraian, penjagaan anak atau pembahagian harta.

"Kami lebih rela memilih undang-undang yang sama rata untuk semua tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, etnik, budaya dan penggunaan undang-undang Syariah di Kanada boleh mendatangkan kesan negatif apabila tidak mempunyai asas prinsip kesaksamaan terhadap wanita.

"Setelah melakukan kajian dengan bantuan para sarjana, golongan akademik dan pakar agama di seluruh dunia di mana undang-undang keluarga Islam Syariah diamalkan kami dapati ia tidak sesuai diamalkan di Kanada,'' katanya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan